Nosework kurser

NoseWork steg 1

Förkunskaper:
Kursen vänder sig till dig som vill ha en riktigt stabil och bra grund att stå på i NoseWork för vidare träning, både för aktivering och inför tävling. Teori varvas med praktiska övningar på ett roligt och effektivt sätt.
Du behöver inte ha några förkunskaper förutom ett gediget intresse för hundträning. Målet med kursen är att hunden självständigt och med god motivation söker efter måldoften eucalyptus i behållare & inomhus samt att du kan avläsa den hyggligt vid hittad gömma.

Då platserna är få på varje kurs vill jag att du som anmäler dig verkligen är motiverad att träna aktivt och regelbundet med din hund. Din hund behöver vara bekväm med att det finns andra hundar i lokalen.
I kursavgiften ingår kompendium & hydrolat till egen träning hemma.

Nästa kursstart: 12 mars 2024

Antal kurstillfällen: 5
Veckodag: Tisdagar utom v 13
Tid: 18.30
Kursavgift: 2250kr inkl. moms
ANMÄL DIG HÄR


NoseWork steg 2

Förkunskaper:
Din hund söker självständigt efter doften Eucalyptus i behållare och inomhus och du kan avläsa din hund hyggligt vid hittad gömma. På kursen repeterar vi det som lärts in på steg 1, därefter försvårar vi och utökar sökmiljön. Vi jobbar vidare med kommunikationen mellan dig och din hund samt allt svårare sök.
Teori varvas med praktik och målet med kursen är att din hund självständigt och med god motivation söker efter doften Eucalyptus i samtliga fyra moment, samt att du kan avläsa din hund allt bättre.

 Då platserna är få på varje kurs vill jag att du som anmäler dig verkligen är motiverad att träna aktivt och regelbundet med din hund. Din hund behöver vara bekväm med att det finns andra hundar i lokalen.
I kursavgiften ingår hydrolat till egen träning hemma.

Nästa kursstart: 29 april 2024

Antal kurstillfällen: 5
Veckodag: måndagar, ej v 20 & v 23
Tid: 18.30
Kursavgift: 2250kr inkl. moms
ANMÄL DIG HÄR


NoseWork steg 3

Förkunskaper:
Din hund söker självständigt efter doften Eucalyptus i samtliga fyra moment och du kan avläsa din hund
väl, vid hittad gömma. Teori varvas med praktik och målet med kursen är att du och din hund ska bli ett riktigt väl sammansvetsat NoseWork team, oavsett om ni tränar som aktivering eller mot tävling.
Vi utökar svårigheterna ytterligare och du och din hund kommer att utmanas och utvecklas för att kunna utföra allt svårare sök.
Då platserna är få på varje kurs vill jag att du som anmäler dig verkligen är motiverad att träna aktivt och regelbundet med din hund. Din hund behöver vara bekväm med att det finns andra hundar i lokalen.

I kursavgiften ingår hydrolat till egen träning.

Nästa kursstart: 21 januari 2024 
(1 ledig plats)

Antal kurstillfällen: 5
Veckodag: varannan Söndag
Tid: 11.30 - ca 13.30
Kursavgift: 2250kr inkl. moms
ANMÄL DIG HÄRNoseWork för erfarna

Förkunskaper:
Kursen vänder sig till dig som redan tränar NoseWork aktivt och regelbundet. 
 Din hund söker med god motivation i samtliga moment; behållare, inomhus, utomhus och fordon, och du kan läsa av din hund väl. Fokus ligger på fortsätt utveckling för dig och din hund i en liten och mysig grupp där kursens innehåll utformas utifrån deltagarnas egna önskemål. Både den som tävlar aktivt och den som tränar för aktivering får stor nytta av kursen då det i kursen finns möjlighet att finslipa detaljerna. Att få konstruktiv feedback samt tips på fortsatt träning är också värdefullt för att utvecklas på bästa sätt tillsammans med hunden.
Kursen bjuder på gemensam varierad träning där varje team får individuell feedback. Din hund behöver vara bekväm med att det finns andra hundar i lokalen.

Nästa kursstart: 28 jan 2024
(fullt)

Antal kurstillfällen: 4
Veckodag: varannan Söndag
Tid: 11.30 - 13.30
Kursavgift: 1975 kr inkl. moms
ANMÄL DIG HÄR 

Nästa kursstart: 14 april 2024

Veckodag: varannan Söndag
Tid: 11.30 - 13.30
Kursavgift: 1975 kr inkl. moms
 ANMÄL DIG HÄR